topbillede.jpg

Om kirkerne

Sønder-Onsild-Kirke     


Begge Onsild kirker tilhører den store gruppe af kvaderstens-kirker, der er opført i perioden 1100-1250. Jylland alene tegner sig for 688. Det svarer til, at der indviedes en ny kirke hver 3. uge, og det siger lidt om aktivitetsniveauet og det til trods for, at landet lå i krig det meste af tiden. 


Disse kirker er karakteristiske ved deres tunge og solide, romanske form med de små runde og højtsiddende vinduer, der dog senere udskiftedes. Men også dørenes portaler og udsmykkede overliggere hører hjemme i denne periode. Det var kampesten, man brugte, efterladt af isen, og hugget ud til kvadre kunne de måle mere end 2 m.


I SO. har vi hele 3 døre, som hver især vidner om kirkens tidlige alder. Det gælder den meget monumentale og smukke indgangsportal mod syd, i det senere tilføjede våbenhus, med 2 løver, der symbolsk skildrer kampen mellem det gode og det onde.  Nordsiden af kirken står helt i granit, kun døren, oprindeligt den gamle kvindedør, bryder med sin udskårne løve spillet i de smukke kvadersten. I koret findes den gamle præstedør, hvis dobbeltbue midt for samles i et menneskehoved. 


Kirkens indre er præget af væggenes 1700-tals træpaneler og det flade bjælkeloft. 

Altertavlen, der stammer fra renæssancen omkring 1600, har som midterbillede nadveren. Både altertavle og prædikestol fra samme tid, er siden sat ind i en 1700-tals ramme. Døbefonten i granit danner sammen med korbuen og den lille alterniche, der blev fremdraget i forbindelse med kirkens restaurering i 1988, en smuk treklang. Nichen har formentlig tjent som et lille Maria-alter. Her fik kirken også nyt orgel.


I 1982 restaureredes det indvendige af Nr. Onsild Kirke, og her fandt man spor af 2 ældre lag bebyggelser under og omkring kirken. Den kirke, der står i dag, er således den tredje på stedet. Ganske tidligt blev en kvaderstenskirke bygget, større end den nuværende, men sandsynligvis nedbrudt i midten af 1200-tallet, hvorefter den nuværende kirke byggedes indenfor fundamenterne af den gamle, ligesom store dele af ydermurene er sat om i nyere tid. 


Tårnet opførtes af brugte kvadre og munkesten i slutningen af 1700-tallet. Et våbenhus ved kirkens sydside blev revet ned i 1898. Kirkens indre præges af den lave, men ganske specielle korbue med rankedekoration i begge sider, hvis alder givetvis er ældre end den angivelse, der står at læse, indmuret i korvæggen: I det Herrens år 1574 blev dette nærværende billede fornyet. 


Altertavle og alterbordsforside stammer fra 1663, det gælder også prædikestolen, idet dog selve udsmykningen blev bekostet af kirkens patron og patronesse, Morten Kirketerp og hans hustru Ane Marie Wedege i 1740. Alterbilledet er en kopi af Leonardo da Vincis: "Nadveren", og dateres til 1850. Formentlig malet af Mester Jæger fra Viborg. En restaurering i 2000 bragte nye, lyse farver ind i kirkerummet.