topbillede.jpg

Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd

Formand,  Jørgen Lundsberg

Næstformand og Kontaktperson, Signe Neimann

Kasserer, Iben Bryde

Kirkeværge Sdr. Onsild, Eigild Simonsen

Kirkeværge Nr. Onsild, Tove Jensen

Bente Andersen

Tove Jensen

Hanna Christensen

Anne-Lise Laursen

Stine Bergø Pedersen