topbillede.jpg

Kontakt informationer

Menighedsrådsformand 

Jørgen Lundsberg

Rævebakken 9

9500 Hobro

Tlf: 61 61 52 29

Email:  bjl@os.dk


 

Næstformand og kontaktperson

Signe Neimann

Søagervej 8

Tlf: 60 49 34 52

Email: scnei@post10.tele.dk

Kasserer 

Iben Bryde

Rolighedsvej 5

9500 Hobro

Tlf: 96 57 00 73

Email: ibenbryde2@gmail.com


 

Organist

Marianne Ladegaard Høgh

Tlf. 30 34 45 85


Sdr. Onsild Kirke:  Nr. Onsild Kirke:

Kirkeværge

Eigild Simonsen

Tlf. 98 54 43 86

 

Kirkeværge

John Kristensen

Tlf. 42 44 56 47


Sdr. og Nr. Onsild kirkegård  

Tlf: 24 62 59 56

Email: Sdr.Onsild.kirkegaard@tdcadsl.dk

Graveren træffes kl. 8-16 (Mandag fridag)


Kirkebil 

Kirkebilen kører til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i Sdr. og Nr. Onsild. 

Alle, der ikke selv har mulighed for transport er velkommen til at ringe til 

Kajs Taxi: 98 52 53 54.


Kirkebladet

Udkommer 4 gange om året. 

Indlevering af stof til næste blad sendes via mail til Hanna Christensen lhbyg@mail.dk