topbillede.jpg
Group order by Navn Dato

CORONA VIRUS - STATUS FOR ONSILD KIRKERNE

For at undgå yderligere smittespredning er alle gudstjenester aflyst indtil videre i begge kirker.

Aflysning gælder også minikonfirmandafslutningen d. 29 marts, konfirmandforberedelse samt arrangementer med konfirmanderne, som Gospeldag, turen til Århus, og konfirmandafslutning.


Konfirmationen har vi fastsat til d. 30. august i håb om, at så mange som muligt igen kan få lov at fejre konfirmanderne. 

Tidspunktet er stadig kl.9 i Nr. Onsild og 10.30 i Sdr. Onsild.


Syng Sammen eftermiddage er foreløbig aflyst.                                                          


Dåb og vielser bør så vidt muligt udsættes. Gennemføres de, er det, som det ser ud nu, med meget begrænset antal deltagere.                                                            

For bisættelser og begravelser gælder, at kun den nærmeste familie har mulighed for at deltage. 


Da alt er usikkert i øjeblikket, håber vi, at I vil bære over med os, hvis der skulle ske nyt i forhold til gudstjenester, dåb og vielser samt begravelser og bisættelser.


Pas godt på jer selv og hinanden!


På menighedsrådets og egne vegne 

Astrid Klostergaard

Tilbage