topbillede.jpg

Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd

Formand,  Jørgen Lundsberg

Næstformand og Kontaktperson,  Bente Andersen

Kasserer, Iben Bryde

Kirkeværge Sdr. Onsild, Eigild Simonsen

Kirkeværge Nr. Onsild, Henrik Krogh

Signe Neimann

Tove Jensen

Hanna Christensen

Anne-Lise Laursen

Stine Bergø Pedersen